Detalj av Diablo taklampa

CSR

light cone icon

Ett hållbart arbete över tid

Belid Lighting Group vill vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle och en ljusare framtid. Det innebär att ta ansvar för hur vi bedriver vår verksamhet idag och hur vi utvecklar den för imorgon. Inte bara utifrån oss själva utan för samhället i stort, våra leverantörer, kunder och andra som påverkas direkt eller indirekt av vår verksamhet. I vårt samhällsansvar ingår sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter.

Vårt bidrag

Kortfattat innebär det att vi vill behålla och skapa arbetstillfällen i Sverige och inte minst lokalt i Varberg. Det innebär också att vi vill bekämpa klimatförändringarna genom att ständigt utveckla våra produktions- och inköpsprocesser. Vi vill även fortsättningsvis tillverka majoriteten av våra produkter i Sverige för att minska transportpåverkan och erbjuda lampor med så låg klimatpåverkan som möjligt. Vi ska dessutom agera juste och respektfullt och inte minst vara en attraktiv arbetsgivare med bra villkor och utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare.

Person som arbetar vid en laptop Ljung

Miljön - ett ansvar vi gärna tar

Vi är medvetna om att egen tillverkning har direkt påverkan på miljön men också innebär stora fördelar jämfört med att köpa från andra delar av världen. Vår direkta påverkan medför att vi ständigt behöver förbättra oss i syfte att minska vårt avtryck. Att certifiera oss enligt ISO14001 är ett naturligt steg i detta. Att reducera mängden plast är också ett viktigt steg. Vi arbetar dessutom med luftreducering i våra emballage, optimering av vår vattenförbrukning och inköp av miljövänlig el.

Gröna öppna fält
Detalj av Cato lampa Kvinna med glasögon
Hand som håller Atom bordslampa
Tre vita Diablo taklampor

Socialt ansvar - en framgångsfaktor

Varje individ bidrar till den helhet som driver oss framåt. Det är ett gemensamt ansvar där det egna engagemanget är viktigt bland medarbetarna. Företaget bidrar genom en rad verktyg som främjar hälsa, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald. Det främjar den egna hälsan, balansen mellan arbete och fritid samt att vi alla känner ansvar för varandras insatser. Hos oss är alla välkomna oavsett kön, ålder, etnicitet eller religion.

Lönsamhet - för oss ett mått på hållbarhet

Vår första maskin startade 1969 och sedan dess har vår verksamhet utvecklats på plats här i Tångaberg norr om Varberg. Vår långsiktighet innebär att det ekonomiska ansvarstagandet går hand i hand med det miljömässiga och sociala ansvaret. Att jobba långsiktigt och hållbart innebär att lönsamhet alltid finns med som faktor i beslut och satsningar.