Detalj på metallampa

Sekretesspolicy & Visselblåsning

Belid Lighting Group värnar om din personliga integritet. Vi arbetar aktivt för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med ändamålet för behandlingen. Har du frågor kring integritetsskydd och behandling av personuppgifter kan du kontakta oss via vårt kontaktformulär eller telefon.

Visselblåsning

På följande länk kan såväl interna medarbetare som externa personer skapa en trygg rapport kring missförhållanden enligt Visselblåsarlagen.

Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 • information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem;
 • information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar;
 • information som du anger när du registrerar dig på vår hemsida, till exempel din e-postadress;
 • information som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, till exempel ditt namn och din e-postadress;
 • information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster;
 • information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den;
 • information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata.

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy.

Vad räknas som personuppgift och i vilket syfte behandlar vi dem?

Med personuppgift avses information som direkt eller indirekt kan knytas till en individ, exempelvis namn, e-postadress, telefonnummer och adress. Personuppgifter krävs för att Belid Lighting Group ska kunna bedriva sin verksamhet och fullfölja avtal, hantera kundserviceärenden, sköta leveranser, betalning, uppföljning och marknadsföring. Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:

 • att administrera vår hemsida och verksamhet;
 • att anpassa vår hemsida åt dig;
 • att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida;
 • att skicka varor som du har köpt via vår hemsida till dig;
 • att leverera tjänster som är köpta via vår hemsida;
 • att skicka kontoutdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig;
 • att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften;
 • att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;
 • att skicka våra nyhetsbrev via e-post till dig (du kan informera oss när som helst om du inte längre vill ta emot våra nyhetsbrev);
 • att skicka marknadskommunikation till dig som rör vår verksamhet eller noggrant utvalda tredje parters verksamhet som vi tror att kan vara av intresse för dig via e-post eller liknande teknologi (du kan informera oss när som helst om du inte längre vill ha marknadskommunikation);
 • att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen);
 • att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida;
 • att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier;
 • att bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas användarvillkor (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickats via vår hemsidas privata meddelandetjänst);

De personuppgifter du delar med oss lagras i Belid Lighting Groups affärssystem. Du har rätt att ändra, ta bort eller få ut information om dina personuppgifter som du har delat med oss. För att göra det, kontakta oss på marketing@belid.se

Personuppgifter till tredje part

Belid Lighting Group delar dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss med IT-tjänster, betaltjänster, transporter och marknadsföring. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter. Vi kan också utlämna din personliga information:

 • i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 • i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;
 • för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken); Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår hemsida. Cookies / Kakor Vår hemsida använder cookies eller kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida. Vi använder kakor till Google Analytics och Adwords på vår hemsida för att känna igen en dator när en användare besöker hemsidan. Vi använder också kakor eller nycklar till Facebook för att känna igen en dator som besökt vår hemsida i s.k. retargeting syfte. Om du blockerar kakor kommer det att ha en negativ inverkan på hemsidans användbarhet. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida. Du kan också ta bort kakor som redan har lagrats på din dator. Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet.

light cone icon