Trappa med ljus

ReLight - Återbruk av befintliga armaturer

light cone icon

Innovation för Hållbarhet

ReLight är vår lösning för att återbruka traditionella armaturer med ny LED-teknik. Ett effektivt sätt att återanvända, reparera och uppgradera befintliga armaturer med smarta styrsystem och modern LED-teknik. På detta sätt kan vi tillsammans minska behovet av nyproduktion och bidra till att minimera miljöpåverkan. Samtidigt ger det möjlighet att uppgradera armaturerna enligt aktuella behov. ReLight förlänger produktens livslängd och minskar avfallet.

Spotlights
Barn i gräs tittandes mot himlen
Ljuskälla

Hållbar innovation

Med nya EU-regler för belysning och utfasning av konventionella ljuskällor har resan mot hållbar belysning aldrig varit viktigare. Här på Belid Lighting Group omfamnar vi de utmaningar som dessa förändringar innebär och presenterar ReLight som vår ledstjärna för hållbar innovation.

Miljöfördelar

Med ett starkt engagemang för miljöansvar är vi stolta över att inneha ISO-certifieringarna 9001, 14001 och 45001. Vårt löpande arbete enligt dessa standarder betonar vårt mål att minska avfall och minimera vårt ekologiska fotavtryck.

Tid- och kostnadseffektivt

ReLight bidrar inte bara positivt i miljöpåverkan utan också i praktisk användning. Våra lösningar erbjuder snabba och smidiga installationer, som ofta kan utföras av befintlig personal. Genom att fokusera på att återanvända befintliga armaturer, som lamphus, maximerar vi effektiviteten utan att kompromissa med kvaliteten.

Energieffektivitet

Med stöd av vår interna utvecklingsavdelnings tekniska kunnande står ReLight i framkant av energieffektiva belysningslösningar. Stödda av vårt erfarna inköpsteam och ett noggrant utvalt urval av leverantörer, säkerställer vi optimal prestanda, lång livslängd och minimala underhållsbehov.

Kostnadsbesparingar

I vår strävan efter hållbarhet prioriterar vi inte bara miljöpåverkan utan också ekonomisk lönsamhet. Med smidiga installationsprocesser och ett starkt engagemang för kvalitet erbjuder våra lösningar goda möjligheter för kostnadsbesparingar.

På Belid Lighting Group är hållbarhet inte bara ett mål; det är vår ledstjärna. Genom ReLight lyser vi upp vägen mot en ljusare, mer hållbar framtid – en armatur i taget.

Assembling