Närbild på Diablo taklampa

Logotyper

light cone icon

Belid Lighting Group

Belid Lighting Groups logotyp finns i två varianter. I primärt läge ska man använda logotypen i staplat vänsterställt läge. Men ibland finns det undantag då logotypen behöver visas i liggande format.

Liggande format används endast om logotypen inte gör sig bra i staplat format. Belid Lighting Groups logotyp ska användas med en frizon som skyddar logotypen från kringliggande element, t.ex. grafik, text eller bilder. Frizonen gäller också som minsta avstånd till ytterkanten på den yta där logotypen ska placeras.

Vår frizon är baserad på två liggande ”B” både vertikalt och horisontellt. När logotypens storlek förändras, ändras även frizonen proportionerligt med logotypen.

Svart Cato golvlampa

Belid

Belid logotypen ska alltid användas med en bestämd frizon. Inom frizonen får ingen annan information eller grafik förekomma. Frizonen gäller också som minsta avstånd till ytterkanten på den yta där logotypen ska placeras. Frizonen motsvarar höjden av ordbildens versala B. När logotypens storlek förändras, ändras även frizonen proportionerligt med logotypen.

Taklampa över matbord

Herstal

The Herstal logo should always be used with a predetermined free zone. There should be no other information or graphics within the free zone area. The free zone acts as a minimum distance requirement in relation to the outer edge of the surface upon which the logo will be placed.

Golvlampa